Brygga,bad&strand

Ingaröstrands Samfällighetsförening

Upptagning av Y-bommar

För att inte belasta bryggor under vintertid, då isen lagt sig ska Y-bommarna vara uppe senast sista söndagen i november, detta gäller även vajrar, rep mm som sitter i ringarna i bryggan.

Bad


Vi försöker hålla stränderna rena och har ombytesbodar vid vår ena strand. Vi tänker på allas trivsel och därför är det viktigt att ni gör det också.


Vi städar efter oss. Det finns en soptunna uppe vid vägkanten, nära bommen.


Tänk på att hålla strand och badplats ren. Vid badplatsen gäller allemansrätten.


Bryggor

Vi är måna om att våra bryggor och därför har vi regler för förtöjning av båt och vad man ska göra.


Är ni osäkra på vad som gäller kan ni klicka på länken bryggpolicy eller ta kontakt med styrelsen


Bryggansvarig

Fanny Sjösten


Bryggpolicy


Hund

Det är härligt med hundar, när de vistas i området bör de vara kopplade, i enlighet med lag och kommunens regler. Vi vill att hundar vistas vid bastustranden.


Parkering och vägar

Det råder parkeringsförbud i vårt område. Det finns en parkering vid vändplanen på Eklövsvägen, för medlemmar i föreningen.

I vårt område är vi måna om våra vägar. Det råder lugn trafikhastighet i detta område. Det finns barn påvåra vägar.


Om  man planerar att bygga om och tung trafik ska trafikera våra vägar behöver du tillstånd av styrelsen. Styrelsen gör besiktning av vägen i det område där den tunga trafiken kört.

Maila här om du vill hyra en båtplats - eller vill hyra ut din båtplats