Välkommen till ISF, din samfällighetsförenings webbplats för medlemmar. Här hittar du all information du behöver om vår förening, våra aktiviteter och hur du kan engagera dig. Vi ser fram emot att träffa dig och tillsammans skapa en trivsam och gemensam atmosfär i vårt område. 


Här hittar du information om vår Samfällighetsförening, till exempel kallelser till möten och arbetsdagar, som nu kallas gemenskapsdagar, förfallodagar för fastighets- och bryggplatsavgift, en del ordningsregler och annat som kan vara bra att känna till.  Vi har en maillista där information skickas ut samt kallelse för årsstämmor. Viktigt att veta är att du behöver bekräfta att vara med på listan via mail. 


 

Internet

Om ni drabbas av internetavbrott så klicka här och  kontrollera om det finns information om driftstörning. När avbrottet är avhjälpt så starta om er fiberkonverter (vit box på väggen). 

Angående kontinuerliga internetavbrotten

Efter kontakt med Open Infro har de bekräftat att de har ett projekt på gång angående batteribackup i den aktuella stationen, som ligger i området bredvid oss där det frekvent förekommer strömavbrott. Skälet till dröjsmålet är att Open Infras inställning är att elavbrotten är Vattenfalls problem att åtgärda.


Angående fiberboxen på väggen

Det går endast att använda en port i boxen (såvida du inte vet att din leverantör ger mer än ett publikt IP-nummer) annars måste du ansluta en router till fiberboxen där du ansluter dina enheter, se länk nedan. Open Infra har meddelat att det finns en nyare fiberbox som går att beställa via ett serviceavtal hos dem och den fiberboxen ska starta om automatiskt vid internetavbrott, mer information om detta har vi tyvärr inte men torde gå att få genom kontakt direkt med Open Infra.


Angående avtal med Open Infra

Enligt Open Infra har samfällighetsföreningen inget avtal med Open Infra, utan avtal finns med varje enskilt hushåll som är anslutet


Bastun
Kontaktpersoner till bastun är Malin och Marko Björn


Eldning inom Värmdö kommun 2024
Läs mer här vad som gäller eldning


FB-grupper

Vi har en privat FB-grupp där du kan gå med om du vill, den är tänkt för lite grannsamverkan.


Vi har även startat en privat FB-grupp för hundägare i området.


Kod till bommen
Vi har numera en kod till bommen istället för nycklar. Kontakta styrelsen för att få aktuell kod.


Köpa och sälja bostad
Om du säljer eller har köpt din fastighet ber vi dig meddela detta till styrelsen. Tipsa också gärna mäklare och den nya ägaren om adressen till vår hemsida och be den nye ägaren att så fort som möjligt ta med styrelsen. Kontaktinfo se under fliken kontakt. 


Parkering och vägar

Det råder parkeringsförbud i vårt område. Det finns en parkering vid vändplanen på Eklövsvägen, för medlemmar i föreningen.

I vårt område är vi måna om våra vägar. Det råder lugn trafikhastighet i detta område. Det finns barn påvåra vägar.


Om  man planerar att bygga om och tung trafik ska trafikera våra vägar behöver du tillstånd av styrelsen. Styrelsen gör besiktning av vägen i det område där den tunga trafiken kört.


Parkeringstillstånd
Krävs vid parkering, vändplanen Eklövsvägen. 
Medlemmar kan ta kontakt med Mona Wikström för att få detta.


Strandskydd
Här kan du läsa vad som gäller ang strandskyddet


Tvätt av bilar inom Värmdö kommun
Här kan du läsa om vad som gäller inom vår kommun


Uppkommen skada
Vid eventuell skada som uppkommer på fastighet eller annan lös egendom, om t ex ett träd ramlar. Ta kontakt med någon i styrelsen för att få hjälp med detta, innan ni kontaktar någon för att få hjälp. Detta för att det ska gå smidigt med ev erstänning från föreningen.


Viltvård

Föreningen har, sedan 2016, en viltvårdsgrupp. Ansvarig är Tomas Ekbäck, Myrängsvägen 5.


Snöröjning

Vi har kontrakt med väghållaren som åker ut när det snöat 7 cm. Dessutom har vi självklart kontakt med entreprenaden vad gäller halkbekämpning. Allt kostar pengar, vi ska ha framkomliga vägar utan att slösa med föreningen ekonomi.Senast uppdaterad 2024-05-06