ISF startsida


Välkommen till Ingaröstrands Samfällighetsförening


Här hittar du information om vår Samfällighetsförening, till exempel kallelser till möten och arbetsdagar, som nu kallas gemenskapsdagar, förfallodagar för fastighets- och bryggplatsavgift, en del ordningsregler och annat som kan vara bra att känna till.  Vi har en maillista där information skickas ut samt kallelse för årsstämmor. Viktigt att veta är att du behöver bekräfta att vara med på listan via mail. Årsmöte

Kommer att hållas Söndag 2/4 2023 13.00 -16. 00 

Plats: Ingarö Föreningshus i Brunn


Snöröjning


Vägansvarig har kontinuerlig kontakt med snöröjaren och anropar snöröjning vid 7 cm snö, (beroende på snöns kvalitet). Dessutom har vi självklart kontakt med entreprenaden vad gäller halkbekämpning. Allt kostar pengar, vi ska ha framkomliga vägar utan att slösa med föreningen ekonomi.

 

Bastun

Kontaktpersoner till bastun är Malin och Marko Björn


Eldning inom Värmdö kommun 2023

Läs mer här vad som gäller eldning


FB-grupper


Vi har en privat FB-grupp där du kan gå med om du vill, den är tänkt för lite grannsamverkan.


Vi har även startat en privat FB-grupp för hundägare i området.


Kod till bommen

Vi har numera en kod till bommen istället för nycklar. Kontakta styrelsen för att få aktuell kod.


Köpa och sälja bostad
Om du säljer eller har köpt din fastighet ber vi dig meddela detta till styrelsen. Tipsa också gärna mäklare och den nya ägaren om adressen till vår hemsida och be den nye ägaren att så fort som möjligt ta med styrelsen. Kontaktinfo se under fliken kontakt. 


Parkering och vägar

Det råder parkeringsförbud i vårt område. Det finns en parkering vid vändplanen på Eklövsvägen, för medlemmar i föreningen.

I vårt område är vi måna om våra vägar. Det råder lugn trafikhastighet i detta område. Det finns barn påvåra vägar.


Om  man planerar att bygga om och tung trafik ska trafikera våra vägar behöver du tillstånd av styrelsen. Styrelsen gör besiktning av vägen i det område där den tunga trafiken kört.


Parkeringstillstånd
Krävs vid parkering, vändplanen Eklövsvägen. 
Medlemmar kan ta kontakt med vägansvarige för att få detta.


Strandskydd
Här kan du läsa vad som gäller ang strandskyddet


Tvätt av bilar inom värmdö kommun
Här kan du läsa om vad som gäller inom vår kommun


Uppkommen skada
Vid eventuell skada som uppkommer på fastighet eller annan lös egendom, om t ex ett träd ramlar. Ta kontakt med någon i styrelsen för att få hjälp med detta, innan ni kontaktar någon för att få hjälp. Detta för att det ska gå smidigt med ev erstänning från föreningen.


Viltvård

Föreningen har, sedan 2016, en viltvårdsgrupp. Ansvarig är Tomas Ekbäck, Myrängsvägen 5.Senast uppdaterad 2023-02-06