Dokument


Här hittar du information om till exempel kallelser till möten, årsstämmoprotokoll, ekonomisk plan, trädpolicy, stadgar m.m.

Sidan är uppdaterad 2021-02-16

Information för dig som planerar att bygga ut,om eller nytt.

 

Vägar

Information till er i Ingaröstrands samfällighet som planerar att bygga till eller bygga nytt.


Styrelsen har nu utarbetat en handlingsplan för att värna om våra gemensamma vägar vid utökad belastning  av dessa. 

Ett avtal ska upprättas mellan fastighetsägaren och samfälligheten inför exempelvis en kommande byggnation.


Vår förhoppning är att detta ska underlätta för alla parter. Vi bifogar här information och avtal.


Något som kan vara bra att tänka på är att i möjligaste mån undvika tyngre transporter vid tjällossning, samt att förstärka och bredda infarten till fastigheten.