Senast uppdaterad 23-03-19

Information 


Eldning inom Värmdö kommun 2024

Tvätt av bilar inom Värdmö kommun


Strandskydd

 

Vägar

Information till er i Ingaröstrands samfällighet som planerar att bygga till eller bygga nytt.


Styrelsen har nu utarbetat en handlingsplan för att värna om våra gemensamma vägar vid utökad belastning  av dessa. 

Ett avtal ska upprättas mellan fastighetsägaren och samfälligheten inför exempelvis en kommande byggnation.


Vår förhoppning är att detta ska underlätta för alla parter.

Något som kan vara bra att tänka på är att i möjligaste mån undvika tyngre transporter vid tjällossning, samt att förstärka och bredda infarten till fastigheten.


Det här säger kommunen om dagvatten