Kontakt

Ingaröstrands Samfällighetsförening

Ordförande

Vakant

Sekreterare


Kassör


Bryggansvarig


Vägansvarig


Suppleant


SuppleantRevisorer


Revisorssuppl.

Valberedning
Webb


Organisationsnummer

717901-6931


Fakturaadress:

Ingaröstrands Samfällighetsförening
c/o Ulla Eriksson
Östervägen 36

169 55 Solna