Ordförande

073 338 63 57

Sekreterare

070 689 52 60

Kassör


Suppleant

Josefin Staring


Vägansvarig

Daniel Nyström


Bryggansvarig

Gunnar Holm


Suppleant

Åsa SchedinRevisorer

Anders Ekegren

Magnus WretholmValberedning

Jan ErikssonNina Söderblom


Webb


Organisationsnummer

717901-6931


Fakturaadress:

Ingaröstrands Samfällighetsförening
c/o Ulla Eriksson
Östervägen 36

169 55 Solna