Kontakt

Ingaröstrands Samfällighetsförening

Styrelsen 2019-2020

Ordförande

Karin Holm


0703194166


Sekreterare

Mona Wikström


0706895260


Kassör

Maria Johansson

070-7618106

Bryggansvarig

Thomas Åsberg

070-6686894

Vägansvarig

Christer Persson

070-4412345

Suppleant

Ylva Johansson


0733386357


Suppleant

Ulla Eriksson


0702218427Revisorer

Ove Gustavsson


revisorer

@ingarostrand.seSten Pernelöv


revisorer

@ingarostrand.se


Bo Streiffert

(suppleant)


revisorer

@ingarostrand.se

Valberedning


Jan Eriksson

Malin Björn


valberedning

@ingarostrand.se

Webb: mona.wikstrom@ingarostrand.se

Föreningens organisationsnummer:

717901-6931


Postadress:

Ingaröstrands Sf, c/o Johansson

Björnsjövägen 3

13464 INGARÖ

Fakturaadress:

Ingaröstrands Samfällighetsförening

Anette Gylder

Ingaröstrands Redovisning

Hästskoslingan 4

13464 Ingarö

mail:anettegylder755@hotmail.com

Telefon:0707 15 71 80