Kontakt

Om du säljer din fastighet ber vi dig meddela detta till styrelsen. Tipsa också gärna mäklare och den nya ägaren om adressen till vår hemsida och be den nye ägaren att så fort som möjligt ta kontakt med styrelsen: styrelsen@ingarostrand.se


Ingaröstrandssamfällighetsförening


Styrelsen 2019-2020

Ordförande

Karin Holm


0703194166


Sekreterare

Mona Wikström


0706895260


Kassör

Maria Johansson

070-7618106

Bryggansvarig

Thomas Åsberg

070-6686894

Vägansvarig

Christer Persson

070-4412345

Suppleant

Ylva Johansson


0733386357


Suppleant

Ulla Eriksson


0702218427Revisorer

Ove Gustavsson


revisorer

@ingarostrand.seSten Pernelöv


revisorer

@ingarostrand.se


Bo Streiffert

(suppleant)


revisorer

@ingarostrand.se

Valberedning


Jan Eriksson

Malin Björn


valberedning

@ingarostrand.se

Webb: kajsaart@gmail.com

Föreningens organisationsnummer:

717901-6931


Postadress:

Ingaröstrands Sf, c/o Johansson

Björnsjövägen 3

13464 INGARÖ

Fakturaadress:

Ingaröstrands Samfällighetsförening

Anette Gylder

Ingaröstrands Redovisning

Hästskoslingan 4

13464 Ingarö

mail:anettegylder755@hotmail.com

Telefon:0707 15 71 80