Kontakt

Ordförande

Sekreterare


Kassör


Bryggansvarig


Vägansvarig


Suppleant

Björn Svenhard


SuppleantRevisorer


Revisorssuppl.

Valberedning
Webb


Organisationsnummer

717901-6931


Fakturaadress:

Ingaröstrands Samfällighetsförening
c/o Ulla Eriksson
Östervägen 36

169 55 Solna