Uppdaterad 2023-05-20

Fisketävling - Söndagen den 2 Juni 2024Vinnare i årets fisketävling heter August Pantzar som fick upp fisk som vägde straxt över 1000 g.


Fiskekort/ medlemskort

För att vi skall få ett bra fiske på vårt fiskevatten är det viktigt att Du blir medlem i sportfiskeklubben. Du kan lösa fiskekort för Juli 2023 – Juni 2024 för 100 kr vid fisketävlingen eller hos Jan Eriksson Fågelviksvägen 166, tel: 070 511 28 98 eller för hos Lena Engström Golfvägen 5, tel: 070 811 17 11.

Det går även att nå oss via e-postadress:

fagelvikssportfiskeklubb@gmail.comFiskeutsättning

Fiskeklubben beställer cirka 4 000 gösyngel inför varje utsättning och dessa sker vartannat år. Nästa gösutsättning sker under hösten 2025 vid Nykvarn. Varje utsättning kostar klubben cirka 10 000 kr per gång.Nytt under 2023 är att även Södra Lagnö har beställt utsättning av gösyngel. Utsättning har bland annat gjorts vid Återlöga.


Tyvärr, gick det inte ut någon information till berörda om när utsättningen skulle ske eftersom Stockholm idrott – fisketillsyn meddelade utsättning först dagen före att utsättning skulle ske. Orsaken var problem hos odlaren Dylta Bruk i Örebro.Fågelviks Sportfiskeklubb – liten historik

Fågelviks Sportfiskeklubb bildades 1944 och är troligen Värmdös äldsta fiskeklubb.

Klubben arrenderar fiskevatten från ca 500 meter väster om Tranaröbron till och med Nykvarnområdet, se nedanstående bild. Boende inom Ingaröstrands Samfällighetsförening och Fågelviks Samfällighetsförening kan bli medlemmar i klubben.


Vandringspris genom åren


Regler för fisket

Medlemmarna i klubben får fiska inom detta område med handredskap samt med nät, minimum dimension 45 mm. Två nät under perioden 1 oktober till 15 maj samt 1 nät under perioden 16 maj till 30 september. Nätfisket får ske mellan kl: 20:00 och 07:00 eller under vinterhalvåret från solnedgång till soluppgång. Nätens längd får inte överstiga 30 meter.


Klubbens utgifter och finansiering

Klubbens främsta uppgift är att vårda fisket inom fiskeområdet. Vi gör därför
regelbundna fiskutsättningar av gösyngel. Medlemsavgifter, stöd från Ingaröstrands Samfällighetsförening samt sponsorbidrag från ett antal generösa privatpersoner är de inkomstkällor som finansierar dessa utsättningar.


Karta över fiskevattnet
 Fågelviks Sportfiskeklubb


Gösutsättning oktober 2021