Fiskeklubben

 Fågelviks Sportfiskeklubb
Fiskekort/ medlemskort

För att vi skall få ett bra fiske på vårt fiskevatten är det viktigt att Du blir medlem i sportfiskeklubben. Du kan lösa fiskekort för Juli 2021 – Juni 2022 för 100 kr vid fisketävlingen eller hos Jan Eriksson Fågelviksvägen 166, tel: 070 511 28 98 eller för hos Lena Engström Golfvägen 5, tel: 070 811 17 11.


Fiskeutsättning

Fiskeklubben beställer cirka 3 000 gösyngel inför varje utsättning och dessa sker vartannat år. Nästa gösutsättning sker under hösten 2021 vid Nykvarn och år 2023 sker utsättningen vid Ingaröstrand. Varje utsättning kostar oss runt 10 000 kr per gång.   Fisketävling

Fisketävling sker varje år första Söndagen i Juni månad vid Nykvarn. Anslag sätts upp på våra anslagstavlor och publiceras på Ingaröstrands samfällighets hemsida. Det finns en prispokal som utdelas till den som lyckats vinna tävlingen 3 gånger. För närvarande finns det en tävlande som vunnit tävlingen två gånger. Rolf Hestner har vunnit tävlingen 2003 och 2009.


Fågelviks Sportfiskeklubb – liten historik

Fågelviks Sportfiskeklubb bildades 1944 och är troligen Värmdös äldsta fiskeklubb.

Klubben arrenderar fiskevatten från ca 500 meter väster om Tranaröbron till och med Nykvarnområdet, se nedanstående bild. Boende inom Ingaröstrands Samfällighetsförening och Fågelviks Samfällighetsförening kan bli medlemmar i klubben.


Regler för fisket
Medlemmarna i klubben får fiska inom detta område med handredskap samt med nät, minimum dimension 45 mm. Två nät under perioden 1 oktober till 15 maj samt 1 nät under perioden 16 maj till 30 september. Nätfisket får ske mellan kl: 20:00 och 07:00 eller under vinterhalvåret från solnedgång till soluppgång. Nätens längd får inte överstiga 30 meter.


Klubbens utgifter och finansiering
Klubbens främsta uppgift är att vårda fisket inom fiskeområdet. Vi gör därför
regelbundna fiskutsättningar av gösyngel. Medlemsavgifter, stöd från Ingaröstrands Samfällighetsförening samt sponsorbidrag från ett antal generösa privatpersoner är de inkomstkällor som finansierar dessa utsättningar.
Gösutsättning oktober 2021