Uppdaterad 2023-05-20


Årsmöte

Årsmöte hålls den 9 Oktober klockan 18:30 via telefonkonferensDe medlemmar dvs de som löst fiskekort och som vill delta är välkomna.

Anmäl Er till Jan Eriksson, tel: 070 511 28 98 för erhållande av möteskod. Vi ser gärna fler intresserade som vill bidra till fiskeklubbens verksamhet.

Fiskekort/ medlemskort


För att vi skall få ett bra fiske på vårt fiskevatten är det viktigt att Du blir medlem i sportfiskeklubben. Du kan lösa fiskekort för Juli 2023 – Juni 2024 för 100 kr vid fisketävlingen eller hos Jan Eriksson Fågelviksvägen 166, tel: 070 511 28 98 eller för hos Lena Engström Golfvägen 5, tel: 070 811 17 11.

Det går även att nå oss via e-postadress:

fagelvikssportfiskeklubb@gmail.comFiskeutsättning

Fiskeklubben beställer cirka 4 000 gösyngel inför varje utsättning och dessa sker vartannat år. Nästa gösutsättning sker under hösten 2025 vid Nykvarn. Varje utsättning kostar klubben cirka 10 000 kr per gång.Nytt under 2023 är att även Södra Lagnö har beställt utsättning av gösyngel. Utsättning har bland annat gjorts vid Återlöga.


Tyvärr, gick det inte ut någon information till berörda om när utsättningen skulle ske eftersom Stockholm idrott – fisketillsyn meddelade utsättning först dagen före att utsättning skulle ske. Orsaken var problem hos odlaren Dylta Bruk i Örebro.Fisketävling 2024


Söndagen den 2 Juni 2024

Samling vid Nykvarn kl 08:30

Tävlingen pågår mellan 09.00 - 11.00

Avgift 40 kr för vuxna och 20 kr för barn under 12 år.

Kaffe/Saft och bullar till alla som fiskar

En förutsättning för att vara med är dock att Du är medlem genom att lösa ett fiskekort.


Fågelviks Sportfiskeklubb – liten historik

Fågelviks Sportfiskeklubb bildades 1944 och är troligen Värmdös äldsta fiskeklubb.

Klubben arrenderar fiskevatten från ca 500 meter väster om Tranaröbron till och med Nykvarnområdet, se nedanstående bild. Boende inom Ingaröstrands Samfällighetsförening och Fågelviks Samfällighetsförening kan bli medlemmar i klubben.


Vandringspris genom åren


Regler för fisket

Medlemmarna i klubben får fiska inom detta område med handredskap samt med nät, minimum dimension 45 mm. Två nät under perioden 1 oktober till 15 maj samt 1 nät under perioden 16 maj till 30 september. Nätfisket får ske mellan kl: 20:00 och 07:00 eller under vinterhalvåret från solnedgång till soluppgång. Nätens längd får inte överstiga 30 meter.


Klubbens utgifter och finansiering

Klubbens främsta uppgift är att vårda fisket inom fiskeområdet. Vi gör därför
regelbundna fiskutsättningar av gösyngel. Medlemsavgifter, stöd från Ingaröstrands Samfällighetsförening samt sponsorbidrag från ett antal generösa privatpersoner är de inkomstkällor som finansierar dessa utsättningar.


Karta över fiskevattnet
 Fågelviks Sportfiskeklubb


Gösutsättning oktober 2021